Avís legal

Referit a la web www.bocat.cat (d’ara endavant lloc WEB) propietat de FETALPAIS. S. L. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona. CIF: B-66920166 (d’ara endavant Fetalpaís SL). L’ús d’aquest LLOC WEB implica l’acceptació dels TERMES I CONDICIONS establerts en aquest Avís Legal i en la pàgina de termes i condicions d’ús, havent de cessar en el seu ús immediatament si no accepta algun d’ells.

A) Continguts i referències a la propietat intel·lectual i industrial

1. El contingut d’aquest LLOC WEB: estructura, ordenació, textos, imatges, so, documents, bases de dades, codis font, vídeo, etc … (d’ara endavant CONTINGUT), és propietat de Fetalpais.cat i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

2. No està permès distribuir, modificar, transmetre, reexpedir, exhibir o usar el CONTINGUT d’aquest LLOC WEB, total o parcialment, per a alguna finalitat comercial o pública sense el consentiment escrit de Fetalpaís SL.

3. L’ús no autoritzat d’aquest LLOC WEB o del seu CONTINGUT pot violar les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació, llei de la competència i altres regulacions. Fetalpaís SL declina qualsevol responsabilitat derivada d’aquests possibles usos no autoritzats.

4. Els noms, marques i logotips propietat de tercers, exposats en aquest LLOC WEB, estan protegits per les seves respectives polítiques legals.

5. Fetalpaís SL no garanteix l’exactitud o exhaustivitat dels CONTINGUTS d’aquest LLOC WEB, i rebutja qualsevol responsabilitat derivada d’aquestes possibles irregularitats en la informació.

6. Fetalpaís SL es reserva el dret de canviar, ampliar o modificar els CONTINGUTS d’aquest LLOC WEB en qualsevol moment i sense previ avís.

B) Responsabilitat limitada

6.1. Fetalpaís SL no es responsabilitza de l’ús que es pugui fer de la informació i serveis disponibles en aquest LLOC, ni de possibles infraccions de drets de tercers que puguin cometre’s per persones que facin ús de forma fraudulenta dels permisos d’accés a aquest LLOC WEB.

6.2. L’interès de Fetalpaís SL és que aquest LLOC WEB funcioni en perfectes condicions i compleixi la finalitat per la qual ha estat creat. En cap cas Fetalpaís SL, els seus subministradors o terceres empreses esmentades en aquest LLOC WEB es responsabilitzen de possibles anomalies en el seu funcionament (interrupcions del servei, virus informàtics, sobrecàrregues en Internet…), ni que aquesta finalitat no coincideixi amb l’ús que s’en vol fer d’ell. Davant possibles incorreccions o malfuncionaments, Fetalpaís SL posarà tots els mitjans tècnics disponibles al seu abast per solucionar aquests problemes en el menor termini de temps possible.

6.3. Fetalpaís SL adverteix que l’ús que un. faci del LLOC Web i de la informació aquí continguda, és exclusivament de la seva responsabilitat, i no garanteix que determinades operacions, enllaços o tractaments puguin ocasionar la visualització de continguts que puguin ferir la seva sensibilitat o provocar danys.

6.4. No està permès l’ús dels serveis que Fetalpaís SL ofereix per a la distribució d’informació de caràcter ofensiu, obscè, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, ni qualsevol tipus d’invitació a la comissió d’un delicte o que atempti contra la dignitat de les persones. Fetalpaís SL cooperarà, en la mesura de les seves possibilitats, si és requerit per ordre judicial o per les autoritats competents, a la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violin la llei. –

C) Política de Privadesa i confidencialitat de dades

1. Revisi nostra Política de Privadesa per conèixer al detall els termes i condicions sobre la protecció de les dades emmagatzemades en aquest LLOC WEB.

D) Condicions generals d’ús

1. Revisi els nostres termes i condicions d’ús per conèixer al detall els termes i condicions sobre l’ús, la compra i contractació de productes i serveis en aquest LLOC WEB. Fetalpaís SL podrà modificar aquests